Nepal Hyolmo Society Service Association

नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ
  • Email: info@hyolmo.org
  • +977-9843578750

कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्यवहन तोकिएको जानकारी


   Oct 2, 2022
hyolmo

नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघका वर्तमान अध्यक्ष सुरज ह्योल्मो ज्यूको व्यक्तिगत कार्य व्यस्तता कारण आफ्नो ज़िम्मेवारी वहन गर्न नसकिने भएको हुनाले यसै संघका महासचिव फुर्पा ह्योल्मो ज्यूलाई मिति २०७४/०१/०४ देखि २०७४/०२/ १५ गते सम्म नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ केन्द्रिय कमेटीको कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्यवहन तोकिएको जानकारी सम्पूर्णमा अवगत गराउदछु । थुजिछे !

Get In Touch

You can find us on Faceboo,Twitter, or on Youtube. Alternatively, you can use the form on Contact Us page to get in touch.